У 2011 році в місті Калуші за клопотанням керівництва університету та з метою підвищення якості підготовки фахівців згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 373 від 26.04.2011 р. створено Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету як його структурний підрозділ без права юридичної особи (надалі – Коледж або Коледж ТНЕУ). Коледжу були надані окремі права фінансово-господарської самостійності, зокрема: право вести самостійний баланс, відкриття реєстраційного рахунку в органах Державної казначейської служби з правом мати код мережі фінансування та право мати печатку і штамп. Коледж розміщувався за адресою м. Калуш, вул. Молодіжна, 7. Першим директором Калуського коледжу з 20 червня 2011 р. до травня 2013 р. була Галина Іванівна Ляхович.

Кандидат наук з державного управління, доцент Г. І. Ляхович закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальностями, «Фінанси і кредит» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». На сьогодні Г.І. Ляхович працює на посаді директора Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту. У 2011/2012 – 2013/2014 н.р. навчально-виховний процес у коледжі забезпечували 71 викладач, серед яких 20 викладачів на основній посаді та 51 – за внутрішнім і зовнішнім сумісництвом. 4 червня 2013 р. до червня 2014 р. у зв’язку з переходом Г.І. Ляхович на іншу роботу директором Коледжу призначений Микола Васильович Стецько.

У 1966 році закінчив Тернопільський інститут народного господарства за спеціальністю «Ревізія і контроль у невиробничій сфері», дисертацію захистив у травні 1995 року на тему: «Фінанси акціонерних товариств» за спеціальністю 08.00.10 «Фінанси, грошовий обіг і кредит», призначений на посаду доцента кафедри фінансів ТАНГ з 9 квітня 1999 року. З 2 липня 2007 переведений на посаду доцента кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування, з грудня 2012 року - доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування. У квітні 2014 р. відповідно до наказу Міністерства освіти і наук України № 503 від22.04.2014 року № 503 Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету змінює назву та юридичну адресу на місто Тернопіль, вул. Львівська, 11).


З 1 липня 2014 року по травень 2015 р. на посаду в.о. директора коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ призначений Мар’ян Миколайович Тріпак.

У 2000 році закінчив Центр підготовки магістрів Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Державна служба» та отримав диплом магістра державної служби. Кандидат економічних наук з 2005 року. Дисертацію захистив 16 лютого 2005 року на тему: «Прагматизм фіскального регулювання процесів формування місцевих бюджетів». з липня 2008 року працював на посаді завідувача відділу післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, заступника декана факультету довузівської, післядипломної та магістерської підготовки та за сумісництвом доцентом кафедри фінансів університету. Призначений Міністерством економіки України координатором Західного регіону країни і АРК президентської програми «Українська ініціатива» щодо перепідготовки підприємництва з стажуванням за кордоном. З 16 червня 2011 року працював директором Кримського навчально-наукового інституту економіки, управління та туризму ТНЕУ та за сумісництвом доцентом кафедри фінансів університету. Сьогодні Мар’ян Миколайович – директор Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату. Автор понад 50 публікацій, з яких 30 – наукових. Є співавтором підручників і навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів, рекомендованих МОН України.


Валерій Омелянович Благуляк – заступник директора Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, виконував обов’язки директора Коледжу економіки, права та інформаційних технологій з 15 червня до 24 серпня 2015 р.


Організацію навчального процесу забезпечують 59 викладачів, серед яких 20 викладачів на основній посаді. Педагогічний колектив коледжу працює над удосконаленням методики викладання навчальних дисциплін. Серед його важливих напрямів роботи – впровадження інноваційних технологій та інтерактивних методів у навчальний процес. Загалом викладачі беруть активну участь в роботі засідань обласних предметних методичних об’єднань, в роботі засідань ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації області та обмінюються досвідом роботи. Викладачі проходять атестацію згідно з чинним Положенням про атестацію педагогічних працівників, курсову перепідготовку та стажування. Важлива роль у поліпшенні якості підготовки фахівців, підвищенні рівня викладання дисциплін належить сучасній системі науково-методичного забезпечення навчального процесу. Цю систему формують педагогічна рада, методична рада, циклові комісії. Головним завданням цих органів є надання методичної допомоги педагогам у професійному вдосконаленні, впровадженні у навчальний процес нових інноваційних форм і методів навчання та широкому використанні традиційної та педагогічної думки. Успішно працює рада профілактики, що дозволяє уникати випадків правопорушень серед студентської молоді, системно проводяться виховні години та заходи, спрямовані на вшанування історичних і культурно-мистецьких подій. Працюють гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в коледжі відбувається шляхом постійного удосконалення форм і методів навчання та виховання. Передбачається вдосконалення навчально-виховного процесу з урахуванням принципів гуманізації, демократизації, неперервності, практичності, адаптивності, оновлення змісту освіти з урахуванням нових державних і галузевих стандартів освіти, нових освітньо-професійних програм і програм навчальних дисциплін. Ключове місце у навчально-методичному забезпеченні навчального процесу займає створення електронних навчально-методичних комплексів дисциплін (ЕНМКД) як засобу реалізації комп’ютерних технологій навчання за будь-якою формою, спрямованого на активізацію самостійної роботи студентів із вивчення дисциплін, підвищення якості навчання, об’єктивності процесу контролю та оцінювання знань студентів. Перебуваючи в структурі університету, випускники коледжу мають можливість продовжувати навчання на факультетах споріднених спеціальностей для здобуття повної вищої освіти чи в інших провідних вищих навчальних закладах України. Після завершення навчання студенти мають змогу працювати на підприємствах, установах та в організаціях різних форм власності, комерційних структурах. Студенти коледжу є активними і в інших сферах студентського життя. Серед основних загальноуніверситетських заходів можна відзначити участь студентів КЕПІТ у конкурсі презентацій студентських груп першого курсу «Ми – нова генерація», щорічних фестивалях-конкурсах творчих колективів студентів-першокурсників «Студентська ліра», фестивалях гумору на Кубок ТНЕУ «Студ-ліга сміху» між збірними командами факультетів (інститутів). Щорічно відбуваються у коледжі тематичні виховні заходи приурочені державним і професійним святам та пам’ятним датам в історії України: до Дня знань (1 вересня), Дня захисника України (14 жовтня), Дня працівників освіти (перша неділя жовтня), Дня студента (17 листопада), Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій (22 листопада), Дня Гідності та Свободи (28 листопада), Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні (20 лютого), Дня пам’яті Чорнобильської катастрофи (26 квітня), Дня матері, Дня Пам’яті жертв Другої Світової війни (9 травня), Всесвітнього Дня Захисту дітей. Велику увагу у патріотичному та національному вихованні студентів зосереджено на проведенні таких заходів як: тиждень української культури, Дня української писемності та мови (9 листопада), Андріївських вечорниць (13 грудня), літературний конкурс читців «Батьківська мова – це мова моя», тиждень рідної мови, Шевченківські дні (9-10 березня), День української вишиванки тощо. Студенти Коледжу постійно беруть участь у різноманітних конкурсах і змаганнях, а це і фотоконкурс «Я і літо», конкурсі на кращу кімнату у гуртожитку, науковий квест «Лабіринтами економічної теорії».

Щотижня проводяться зустрічі студентів з цікавими особистостями – письменниками, митцями, фахівцями-практиками, профспілковими та молодіжними лідерами, політичними діячами тощо. Щорічно в Коледжі проходять урочистості з нагоди вручення дипломів випускникам, проведення свята «останньої пари». Одним з напрямів роботи зі студентами є їх майбутня професійна орієнтація, яка полягає у проведенні професійних конкурсів, таких як «Молодий бухгалтер», тематичні зустрічі з представниками кафедр усіх факультетів та інститутів Тернопільського національного економічного університету, організації екскурсій на підприємства та різні установи, де у майбутньому зможуть працювати випускники Коледжу. Приємно відзначити, що студенти та викладачі не тільки плідно співпрацюють у навчанні, а й показують відмінні результати у спортивних змаганнях. 16 листопада 2013 року був проведений І Кубок ТНЕУ серед збірних команд віддалених підрозділів університету, присвячений міжнародному «Дню студентів» під патронатом ректора ТНЕУ А.І. Крисоватого за сприяння заступника голови Тернопільського обласного відділення НОК України В.М. Ігнатенка. Змагання проводилися з таких видів спорту: баскетбол 3х3 серед юнаків і дівчат, настільного тенісу серед дівчат і юнаків, шахів серед дівчат і юнаків та міні-футболу серед юнаків. Загальна кількість учасників – 94 особи, з них юнаків – 67, дівчат – 27. 1 квітня 2016 р. відбулися військово-патріотичні спортивні змагання «Козацькі забави» серед студентів економічних коледжів ТНЕУ з 7 видів спорту, у яких взяли участь 109 учасників. 10 червня 2015 р. студенти коледжу брали участь у традиційному легкоатлетичному пробігу «Університетська миля» з нагоди підняття Олімпійського прапора в Україні. 21 жовтня 2015 р. було організовано Олімпійський день, у рамках якого відбулися змагання під девізом «Спорт єднає нас» між студентськими командами та командами адміністрації й викладацького колективу коледжів ТНЕУ. Коледж щорічно бере участь у турнірі з міні-футболу, що проходить у ТНЕУ.


Документи

Наші партнери