Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін


Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін є об’єднанням викладачів дисциплін загальноекономічної та професійно-практичної підготовки за спеціальностями:

071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Головна мета роботи комісії полягає у формуванні професійної компетентності, підвищенні рівня знань студентів, у поліпшенні якості підготовки спеціалістів, здатних адаптуватись у нових соціально-економічних умовах та вирішувати питання господарювання при різних формах власності.

Цикловою комісією фінансово-економічних дисциплін успішно запроваджується комплекс новацій, націлених на вдосконалення навчального процесу, підвищення якості викладання і врешті-решт запровадження компетентнісного підходу до навчального процесу, його індивідуалізацію й активізацію самостійної роботи студентів.

Упродовж навчання, окрім загальних дисциплін, студенти вивчають такі дисципліни професійного спрямування: підприємництво, бухгалтерський облік, економічний аналіз, економіка підприємства, фінанси підприємств, фінанси, податкова система, страхові послуги, управління витратами, банківські операції, економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, статистика, гроші і кредит, економіка праці та соціально-трудові відносини, аудит, облік і звітність у бюджетних установах, основи комерційної та біржової діяльності.

Після завершення навчання у коледжі випускники: працюють на підприємствах різних форм власності, товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах на посадах: фінансиста, бухгалтера-експерта, бухгалтер-аналітика, товарознавця, касира, помічника аудитора, інспектора податкової служби, спеціаліста кредитного та операційного відділів банківських установ.

Можливість вступу за скороченими програмами до Західноукраїнського національного університету ( 2- 3 курс).

Коледж активно співпрацює з провідними підприємствами, компаніями, фінансовими та банківськими установами, де студенти мають можливість набувати практичного досвіду, а опісля – працевлаштуватися.

Професія фінансиста, бухгалтера, економіста, підприємця вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Однак тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії . Здійснювати фінансово-економічну, обліково-аналітичну та управлінську діяльність згідно з вимогами сьогодення можуть тільки висококваліфіковані фахівці.

Оприсок Мирослава Дмитрівна

Посада: голова циклової комісії фінансово-економічних дисциплін, викладач, спеціаліст вищої категорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Е-mail: m.oprysok@wunu.edu.ua

Кабінет:2420

Юрченко Віктор Володимирович

Посада: викладач, спеціаліст

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Кабінет: 2420

Бобчук Ірина Анатоліївна

Посада: викладач, спеціаліст ІІ категорії

Е-mail: i.bobchuk@wunu.edu.ua

Кабінет: 2420

Романів Світлана Романівна

Посада: викладач, спеціаліст

Е-mail: s.romaniv@wunu.edu.ua

Кабінет: 2008


Іванова Анна Миколаївна

Посада: викладач, спеціаліст

E-mail: a.ivanova@wunu.edu.ua

Кабінет: 2420

Галин Богдан Олексійович

Посада: викладач, спеціаліст І категорії

E-mail: b.galyn@wunu.edu.ua

Кабінет: 2420

Сідляр Вікторія Володимирівна

Посада: доцент

E-mail: v.sidlyar@wunu.edu.ua

Кабінет: 2408

Мащак Мар’яна Петрівна

Посада: викладач

E-mail: m.mashchak@wunu.edu.ua

Кабінет: 2420

Мартинюк Юлія Володимирівна

Посада: викладач

E-mail: y.martyniuk@wunu.edu.ua

Кабінет: 2411

Смерека Світлана Богданівна

Посада: викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

E-mail: s.smereka@wunu.edu.ua

Кабінет: 2120

Запаранюк Тетяна Валеріївна

Посада: викладач, спеціаліст вищої категорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

E-mail: t.zaparaniuk@wunu.edu.ua

Кабінет: 2420


Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вацлавський Олег Іванович

Посада: викладач, спеціаліст вищої категорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

E-mail: o.vatslavskyi@wunu.edu.ua

Кабінет: 2121


Михайлишин Надія Петрівна

Посада: викладач, спеціаліст вищої категорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

E-mail: n.mekhailyshyn@wunu.edu.ua

Кабінет: 2420


Документи

Наші партнери